news banner image Desktop news banner image Mobile
Mətbuat şərhi 17 may 2017

XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyevin Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) ləğv edilməsi ilə bağlı AZƏRTAC-a müsahibəsi (AZ/RU)

-Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin vəsatəti ilə Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğv edilməsi barədə qərarı necə şərh edərdiniz?

-Rusiya Prezidentinin etnik icmalar arasında münasibətlərin inkişafına və Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında daha yaxından iştirakına yönəlmiş siyasəti fonunda Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyinin vəsatəti əsasında ləğv edilməsi ciddi təəssüf və təəccüb doğurur.

Bu təşkilat Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edib, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin şaxələndirilməsində və regionlararası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində səmərəli rol oynayıb. Konqresin nümayəndələri dəfələrlə Rusiyanın ali rəhbərliyi tərəfindən təltif edilib.

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyada yaşayan digər çoxsaylı etnik və milli azlıqları birləşdirən təşkilat kimi mövcud olub. Konqres qeyri-hökumət təşkilatı kimi Rusiya qanunları əsasında və bu qanunlara uyğun olaraq yaradılıb. Rusiya Federasiyasında Konqreslə yanaşı, müxtəlif etnik və milli qrupları birləşdirən qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən Rusiya erməniləri İttifaqı fəaliyyət göstərməkdədir.

Siyasi müstəvidə milli azlıqların qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə, Konqresə qarşı bu cür ayrı-seçkilik münasibətinin göstərilməsini qeyri-dost addım kimi qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, bu cür yanaşma Rusiyada millətlərarası münasibətlərin tarazlığına, ölkədə aparılan islahatların konsepsiyasına, mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsinə xidmət etməməklə bərabər, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində müsbət əks-səda doğurmayacaq.

Biz bu addımda Rusiya Federasiyasının vətəndaşları olan insanlara qarşı onların etnik mənsubiyyətinə görə ayrı-seçkilik və qərəzli münasibətlərin təzahürlərini görürük.

Təbii ki, siyasiləşmiş erməni diaspor dairələrinin Rusiyanın daxili və xarici siyasətində bu qədər təsir gücünə malik olduğu qənaətinə gəlsək, bunun, heç şübhəsiz, Rusiya-Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərinin perspektivi baxımından təhdid olduğu bizdə məyusluq doğurur.

Son illərdə Azərbaycan-Rusiya dialoqu və çoxşaxəli əməkdaşlığının dinamik inkişafı və dərinləşməsi şəraitində bu cür anlaşılmaz və gözlənilməz addımın atılması ilə, təbii ki, erməni siyasətinin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə vura biləcəyi zərbənin nə dərəcədə təhlükəli olduğunu görürük.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun illərdir sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəlmiş danışıqlar prosesində əsas vasitəçilərindən biri kimi Rusiya Federasiyası öz üzərinə mühüm öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi, eyni zamanda, tələb edir ki, millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsində balans qorunub saxlanılsın və ədalət prinsipi pozulmasın.

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğv edilməsi və Rusiya erməniləri İttifaqına tam dəstəyin verilməsi Rusiya Federasiyasının erməni və Azərbaycan millətindən olan vətəndaşlarına qarşı qeyri-tarazlı münasibətin təzahürü kimi qəbul edilə bilər ki, bu da Rusiya Federasiyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik roluna mənfi təsir göstərə bilər.

Mənbə: AZƏRTAC

-------

Интервью руководителя пресс-службы МИД-а Хикмета Гаджиева АЗЕРТАДЖ в связи с ликвидацией Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК)

-Как Вы прокомментируете постановление о ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса по ходатайству Министерства юстиции Российской Федерации?

-Ликвидация Всероссийского Азербайджанского Конгресса по иску Министерства юстиции Российской Федерации на фоне политики Президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление.

Эта организация принимала активное участие в общественно-политической жизни России, играла эффективную роль в диверсификации азербайджано-российских отношений и развитии межрегионального сотрудничества. Представители Конгресса неоднократно награждались высшим руководством России.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс существовал как организация, объединяющая другие многочисленные этнические и национальные меньшинства, проживающие в России. Конгресс как неправительственная организация был создан на основании законов России и в соответствии с ними. Наряду с Конгрессом, в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, в том числе Союз армян России.

В отношении к неправительственным организациям национальных меньшинств в политической плоскости, мы расцениваем такую дискриминацию против Конгресса как недружественный шаг. Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях.

В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности.

Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то,несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление.

Подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджанско-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям.

Российская Федерация, как один из основных посредников в процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в течение многих лет, взяла на себя важные обязательства. Добросовестное выполнение этих обязательств в то же время требует, чтобы в вопросе урегулирования межнациональных отношений был сохранен баланс, не был нарушен принцип справедливости.

Ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России может восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Paylaş

Bütün hüquqlar qorunur. Hər hansı bir lisenziyalı materialdan istifadə etmək üçün əlaqə saxlayın.
Gizlilik Siyasəti