No:134/20, AR XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva KİV-in Ermənistan XİN-in Azərbaycanın keçmiş Şaumyan rayonu ilə bağlı bəyanatının şərh edilməsi ilə bağlı sualını cavablandırır (Az/Ru)

Ermənistan XİN-in Azərbaycanın keşmiş Şaumyan rayonunun guya ki, işğal olunmasına dair bəyanatı təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan əsassız ərazi iddialarının ölkəmizin hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf yeddi rayonu ilə məhdudlaşmadığını aşkar şəkildə göstərir.

Azərbaycanın keçmiş Şaumyan rayonu ilk dəfə 1930-cu ildə keçmiş Gəncə qəzasının ərazisində əsasən ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərin daxil olduğu Şaumyan kənd rayonu inzibati vahidi şəklində yaradılıb. Bu rayon heç vaxt keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə daxil olmayıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin qərarı ilə rayon ləğv edilərək Qasım İsmayılov rayonunun tərkibinə daxil edilmiş, sonradan isə onun tarixi adı qaytarılaraq Goranboy adlandırılmışdır.

Ermənistan XİN-in Azərbaycanı öz beynəlxalq tanınmış ərazilərini işğal etməkdə ittiham etməsi gülünc olduğu qədər, yumşaq dillə desək anlaşılmazlıq doğurur.

Xatırladırıq ki, hələ 2015-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin “Sarqsyan Azərbaycana qarşı” adlı qərarının 30-cu paraqrafında məhkəmə qeyd edib ki, keçmiş Şaumyan rayonunun (Goranboy) “DQR tərəfindən ərazisinin bir hissəsi olduğu iddia edilir...”. Təqdim olunan dəlilləri nəzərdən keçirən məhkəmə 134 və 139-cu paraqraflarda müəyyən edib ki, bu rayon Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir və beləliklə, Ermənistanın iddiası rədd edilir.

Ermənistan XİN-in Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrinin hərbi işğalına və bu ərazilərdəki yüz minlərlə azərbaycanlının fundamental hüquqlarının pozuntusuna görə məhz Ermənistanın tam məsuliyyət daşıdığı məsələsindən beynəlxalq ictimaiyyəti yayındırmaq məqsədi ilə verdiyi bu bəyanat işğalçı ölkənin faktların saxtalaşdırılması üzrə çirkin təcrübəsidir.

İşğalçı ölkənin bu bəyanatı Ermənistan rəhbərliyinin əslində öz əhalisini sülhə necə hazırladığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Ümumilikdə qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan XİN-in son bəyanatı onsuz da gərgin olan vəziyyətin daha da gərginləşməsinə yönəldilib. Onların bunu bilərəkdən, yaxud Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli kontekstində hazırda açıq-aydın təklikdə qaldıqları üçün çıxılmaz vəziyyətdən irəli gələrək etdiklərini söyləmək çətindir. Ermənistan tərəfini nəinki dünyada dəstəkləyən, hətta onların mövqeyinə anlayış göstərən nə bir dövlət, nə də bir qüvvə var.

Bəlkə də Ermənistan XİN-in son açıqlamasına öz ölkələrindəki mürəkkəb daxili vəziyyət təsir göstərib və bu yolla onlar öz xarakterlərinin ağırlığını göstərmək istəyirlər. Ancaq məntiqi o olardı ki, Ermənistan tərəfi bizimlə masa arxasında oturaraq, bütün səviyyələrdə dəfələrlə bəyan edilən təkliflər əsasında danışıqları yekunlaşdırsın.

***

Комментарий начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейлы Абдуллаевой в ответ на вопрос СМИ в связи с заявлением МИД Армении в отношении бывшего Шаумянского района Азербайджана

Заявление МИД Армении о мнимой оккупации бывшего Шаумянского района Азербайджана ясно показывает, что необоснованные территориальные претензии страны-агрессора Армении против Азербайджана не ограничиваются Нагорно-Карабахским регионом и семью прилегающими районами Азербайджана, которые в настоящее время оккупированы армянскими вооружёнными силами.

Бывший Шаумянский район Азербайджана был впервые создан в 1930 году в форме административной единицы, то есть Шаумянского сельского района, куда вошли в основном населённые армянами территории бывшего Гянджинского уезда. Этот район никогда не являлся частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. В 1991 году решением Верховного Совета Азербайджанской Республики он был упразднён и включён в состав Касум-Исмаиловского района, которому в свою очередь было возвращено историческое название Гёранбой.

Тот факт, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в оккупации его собственных международно признанных территорий, в равной мере вызывает смех и мягко говоря недоумение.

Напомним, что ещё в 2015 году в 30-м пункте решения Европейского суда по правам человека относительно иска «Саргсян против Азербайджана» Суд отметил, что бывший Шаумянский район (Гёранбой) «заявлен НКР как часть её территории...». Принимая во внимание приведённые доводы, Суд установил в пунктах 134 и 139, что район является международно признанной территорией Азербайджана и, таким образом, иск Армении был отклонён.

Данное заявление МИД Армении, направленное на то, чтобы отвлечь международное сообщество от вопроса о том, что именно Армения несёт полную ответственность за военную оккупацию Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих районов, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с этих территорий, является грязным проявлением практики фальсификации фактов.

Это заявление страны-оккупанта вновь продемонстрировало всему миру, как на самом деле руководство Армении готовит свой народ к миру.

В целом хотела бы отметить, что последние заявления МИД Армении направлены на эскалацию и так напряжённой ситуации. Трудно сказать, делают они это сознательно или от безысходности, так как на сегодняшний день очевидно, что в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве. Нет ни одной страны да и силы в мире, кто не только поддерживал, но даже симпатизировал бы позиции армянской стороны.

Может на последние заявления и комментарии МИД Армении оказывает давление сложная внутриполитическая ситуация в их стране, и они таким образом хотят показать твёрдость своего характера. Хотя логичнее было бы сесть с нами за стол и завершить переговоры в соответствии с теми предложениями, о которых неоднократно говорилось на всех уровнях.

Paylaş

Bütün hüquqlar qorunur. Hər hansı bir lisenziyalı materialdan istifadə etmək üçün əlaqə saxlayın.
Gizlilik Siyasəti