AZƏRBAYCAN DÜNYA MEDİASINDA Diplomatiya Aləmi Jurnali