2006-12-05 Address by Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Aze... Daha ətraflı...
2006-09-25 Statement by Elmar Mammadyarov Minister of Foreign Affairs of the Republic of Az... Daha ətraflı...
2006-09-25 Statement by Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of A... Daha ətraflı...
2006-08-14 Azərbaycan Respublikasının Diplomatik Xidmət Orqanları Rəhbərlərinin İkinci Müşa... Daha ətraflı...
2006-08-14 Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin ikinci müşa... Daha ətraflı...