AZƏRBAYCAN DÜNYA MEDİASINDA Diplomatiya Aləmi Jurnalı