XOCALI ABİDƏLƏRİ

Almaniya Federativ Respublikası, Berlin

Açılış tarixi :30.05.2011

Ünvan: Gottfried-Benn-Bibliothek, Nentershäuser Platz 1, 14163 Berlin. Şəhərin Şteqlits-Tselendorf rayonunda yerləşən Qotfrid Benn şəhər kitabxanasının həyətində ucaldılıb.

Üzərində Xocalı yazılmış abidənin altyazısı : “Tolerantlıq, sülh və demokratiya üçün,

                                                                          müharibə və zorakılığa qarşı”

                                                                         (“Für Toleranz, Frieden und Demokratie,  

                                                                         gegen Krieg und Gewalt”)

Heykəltaraş: Səlhab Məmmədov, Akif Əsgərov, Əli İbadullayev, İbrahim Əhraridir.