XOCALI ABİDƏLƏRİ

Türkiyə Respublikası, Ankara

Xocalı Muzey Kompleksi:

Açılış tarixi:28.03.2014

Ünvan: Ankara şəhəri, Qızılcahaman rayonu

Heykəltaraş: Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Natiq Əliyev

Altyazısı: “Unutmadıq, unutdurmayacağız...”