Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi
Kollegiyanın sədri

Məmmədyarov Elmar Məhərrəm oğlu – xarici işlər naziri

Kollegiyanın üzvləri:

Əzimov Araz Böyükağa oğlu

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Hüseynov Nadir Sabir oğlu

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Xələfov Xələf Alı oğlu

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Məmmədquliyev Mahmud Əhməd oğlu

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Paşayev Hafiz Mir-Cəlal oğlu

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini, “ADA”       Universitetinin rektoru 

Sarıcalinskaya Elmira Yaqub qızı

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin kadrlar və ixtisasartırma idarəsinin rəisi

Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi təminat idarəsinin rəisi