Əlaqə və qəbul günləri
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Konsulluq İdarəsinin qəbul günləri
 
•Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması və onlara apostil verilməsi üçün sənədlərin qəbulu :

   bütün iş günləri (10:00– 13:00)

Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması və onlara apostil verilməsi üçün sənədlərin təhvil verilməsi:

   bütün iş günləri (17:00– 18:00)

• Diplomatik pasportun rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlərin qəbulu:

   Sənədlərin qəbulu və təhvili (10:00 – 12:30) 

• Xidməti pasportun rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlərin qəbulu:

   Sənədlərin qəbulu və təhvili (10:00 – 12:30) 

• Diplomatik və xidməti pasport sahibi olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına viza rəsmiləşdirilməsinə dair nota verilməsi üçün sənədlərin qəbulu: 

   bütün iş günləri (10:00 – 12:30)

   Hazır sənədlərin təhvil verilmə vaxtı: 

   bütün iş günləri (17:00 – 17:30) 

• Xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin əməkdaşları, inzibati-texniki xidmət heyətinə daxil olan şəxslər və onların ailə üzvləri, həmçinin Azərbaycan Respublikasına xüsusi  diplomatik missiya və  ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda xüsusi missiya ilə səfər edən əcnəbilər üçün ölkədə müvəqqəti olma müddətlərinin uzadılması ilə bağlı yeni vizanın verilməsi üçün:

   Sənədlərin qəbulu və hazır sənədlərin təhvil verilmə vaxtı: bazar ertəsi - cümə (10:00 – 12:30) 

• Azərbaycan Respublikasına əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi dəvət edən tərəfin vəsatətlərinin:

   Sənədlərin qəbulu və hazır sənədlərin təhvil verilmə vaxtı: bazar ertəsi - cümə (10:00 – 12:30)

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin əlaqə telefonları

 

Son yenilənmə tarixi: 01.08.2019