XOCALI ABİDƏLƏRİ

Türkiyə Respublikası, Ankara

Xocalı abidəsi

Açılış tarixi:26.02.2014

Ünvan: Ankara şəhəri, Keçiörən rayonu

Heykəltaraş: Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Natiq Əliyev, Rövşən Hacıyev

Abidənin altyazısı: “1992 yılının 25 Şubat’ını  26 Şubat’a bağlayan gece Ermenistan 

                                Silahlı Kuvvetleri, Eski Sovyet Ordusunun 366. Motorize Alayıyla

                               birllikte Azerbaycan’ın Hocali şehrini işğal ederek Azerbaycanlılara 

                               karşı  Soyıkırım gerçekleşdirmişdir. İnsanlık tarihinin en dehşetli

                               katlıamlarından biri olan bu faciada 83’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı

                                olmak üzere 613 Hocalı sakini katledilmişdir”.