2019-05-25

No:151/19, AR XİN Mətbuat Xidməti idarəsinin mətbuat açıqlaması (Az/Ru)

23-24 may 2019-cu il tarixlərində Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında Dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Komissiyaların 12-ci iclası keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətinə Xarici İşlər nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərhədlər və Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xələf Xələfov başçılıq edib, Gürcüstan tərəfindən nümayəndə heyətinə Xarici İşlər nazirinin müavini, Gürcüstan Hökumətinin sərhədlər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Laşa Darsaliya başçılıq edib.

Görüşdə həmçinin, ekspertlər və hər iki ölkənin müvafiq dövlət orqanlarının təmsilçiləri iştirak ediblər.

Dövlət sərhədi xəttinin keçməsi məsələləri nəzərdən keçirilib və bütün razılaşdırılmamış qalan hissələrin detallı müzakirəsi aparılıb.

İclasın nəticələrinə dair tərəflər razılaşdırılmamış qalan hissələrə yerində ekspertlər səviyyəsində birgə baxışın keçirilməsini qərara alıblar.

Eləcə də, tərəflər dövlət sərhədi xəttinin müəyyən olunması ilə əlaqədar müvafiq normativ-hüquqi sənədlərin və kartoqrafik materialların tədqiq edilməsi və dəyərləndirilməsi haqqında razılığa gəliblər.

Tərəflər Komissiyaların növbəti iclasının Tbilisi şəhərində keçirilməsini razılaşdırıblar. Tarix diplomatik kanallar üzrə razılaşdırılacaqdır.

---

Пресс-релиз Управления пресс службы МИД Азербайджанской Республики

23-24 мая 2019 года в городе Баку состоялось 12-е заседание Комиссий по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджанской Республикой и Грузией.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря заместителем министра иностранных дел Азербайджаской Республики Халаф Халафов, с Грузинской стороны делегацию возглавлял Лаша Дарсалия, заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Правительства Грузии по вопросам границ. 

На встрече также участвовали эксперты и представители соответствующих государственных органов обеих стран.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы и состоялось детальное обсуждение всех несогласованных участков.

По итогам заседания Стороны договорились провести совместный осмотр несогласованных участков государственной границы на уровне экспертов на месте.

Также Стороны пришли к согласию проводить изучение и оценку соответствующих нормативно-правовых документов и картографических материалов, связанных с определением прохождения линии государственной границы.

Стороны договорились провести очередное заседание Комиссий в г. Тбилиси. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.

Arxiv üzrə axtarış

xin diplomatic service