2019-03-09

No:073/19, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında qarşıdan gələn görüşə dair bəyanatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziriyinin Mətbuat Katibinin şərhi (Az/Ru)

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistanın Baş naziri arasında görüşünə dair təklifləri olmuşdur. Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan danışıqlar prosesinə sadiqdir və substantiv danışıqlara hər zaman hazırdır. Azərbaycan tərəfi münaqişənin nəyicəyə yönəlik və intensiv danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində həmsədrlərin səylərini dəstəkləyir. Məlum olduğu kimi, indiyədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında 3 dəfə, xarici işlər nazirləri arasında isə 4 dəfə görüş baş tutmuşdur.

Minsk Qrupunun həmsədrlərinin bu açıqlaması Ermənistana verilən bir siqnaldır, biz bunu alqışlayırıq. Prezident İlham Əliyev Minsk Qrupunun həmsədrlərini qəbul edərkən ölkəmizin bu səpkidə mövqeyini həmsədrlərin diqqətinə çatdırmışdı. Münaqişənin həlli üzrə danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılır. Danışıqların formatı dəyişilməz olaraq qalır. Ölkəmizin işğal edimiş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin danışıqlara cəlb edilməsi və formatın dəyişdirilməsi cəhdləri qəbuledilməzdir.

Həmçinin, həmsədrlərin açıqlamasında münaqişənin həlli ilə əlaqədar atılmalı addımlar da qeyd olunur. Burada ilkin addımlardan biri kimi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətrafındakı ərazilərin işğaldan azad edilməsi və bu ərazilərdən zor gücünə qovulmuş məcburi köçkünlərin geri qayıtması nəzərdə tutulur.

Dağlıq Qarabağın statusuna gəldikdə isə bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirmədən müzakirə mövzusu ola bilər. Azərbaycan bu xüsusda mövqeyini dəfələrlə açıqlayaraq bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağın statusunu bu bölgənin hər iki icması – azərbaycanlı və erməni icması müəyyən etməlidir. Məlum olduğu kimi, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinisipi dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalıdır. Həmsədrlərin bəyanatında da Helsinki Yekun Aktı əsas tutulur. Məhz bu sənəddə qeyd olunur ki, “xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə hər zaman BMT Nizamnaməsinin prinsip və məqsədləri, beynəlxalq hüququn müvafiq normaları, o cümlədən dövlətlərin ərazi bütövlüyünə uyğun olaraq hörmət edilir”.

Münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqlar prosesində maraqlı tərəflərə gəldikdə isə bu tərəflər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmalarıdır və bu icmalar bərabərhüquqludurlar.

***
Комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики относительно заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о предстоящей встрече между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с предложениями о встрече между Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения. Хотели бы отметить, что Азербайджан привержен переговорному процессу и всегда готов к субстантивным переговорам. Азербайджанская сторона поддерживает усилия сопредседателей в направлении урегулирования конфликта путем результатоориентированных и интенсивных переговоров. Как известно, до сих пор состоялись три встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, а министры иностранных дел встречались четыре раза.

Настоящее заявление сопредседателей Минской группы есть сигнал, поданный Армении, и мы его поддерживаем. Президент Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы, довел до их сведения ясную позицию нашей страны в следующем ключе. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Переговорный формат остается неизменным. Попытки привлечь незаконный режим, созданный на оккупированных территориях нашей страны, к переговорам и тем самым изменить их формат – неприемлемы.

В заявлении сопредседателей также отмечены шаги, которые необходимо предпринять в связи с урегулированием конфликта. Здесь в качестве одного из первоочередных шагов предусмотрено освобождение территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, и возвращение на них насильственно изгнанных оттуда вынужденных переселенцев.

Что же касается статуса Нагорного Карабаха, то он может быть предметом обсуждения при условии ненанесения ущерба территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан неоднократно высказывал свою позицию по этому поводу, заявляя, что статус Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана должен быть определен обеими общинами этого региона: азербайджанской и армянской. Как известно, принцип самоопределения народов не должен нарушать принцип территориальной целостности государств. И в заявлении сопредседателей за основу берется Хельсинкский Заключительный акт. А в этом документе непосредственно сказано, что «государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств».

Относительно же заинтересованных сторон в ведущемся процессе переговоров по урегулированию конфликта, ими выступают азербайджанская и армянская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и эти общины наделены равными правами.

Arxiv üzrə axtarış

xin diplomatic service